Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” demeına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet ustalıklerinde kullanılırdı.

Orantı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek kucakin kullanılmaya başlangıçlandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri veya kiliselerde çeşitli ustalıklerle sorumlu olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyetli bir konumda bulunan rastgele bir kişiyi tarif etmek kucakin kullanılmaya başlangıçlandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi çoğunlukla hükümet, spor veya iş dünyası kabilinden resmi bir konumda bulunan kişgelecek veya kurumları tarif etmek kucakin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lafız resmi veya salahiyetli bir konumda bulunan rastgele bir kişiyi tarif etmek kucakin kullanılmaya başlangıçlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post

Nunu PostegroNunu Postegro

Postegro Nedir? Postegro kullanıcılara sağlam çok olanaklar sunan bir sitedir. Postegro sitesinin ne olduğunu düşkünlük fail kişiler postegro nedir şeklinde detaylı bir sondaj yapmaktadırlar. Postegro sitemiz kullanıcıların hesaplarını yoklama edebilmenizi

Üretim Tesisleri NelerdirÜretim Tesisleri Nelerdir

erke kaynaklarına dayalı olarak kurulacak çarpıcılık üretim tesislerinden üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı tesisin kurulduğu bölgede vazifeli perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi yoluyla YEK Terviç Mekanizması kapsamında değerlendirilmektedir.|Eğer imalat

EnpatikaEnpatika

The first Computer system networks ended up devoted Distinctive-goal units like SABRE (an airline reservation procedure) and AUTODIN I (a protection command-and-control procedure), equally developed and applied during the late